Περφορμανς-Δράσεις του Σώματος

Talks

1

6

Γεωργία Σαγρή, περφορμανς, 2004
Γεωργία Σαγρή, περφορμανς, 2004
Συζήτηση για περφορμανς, 2004
Αποστολία Παπαδαμάκη, 2004
Λήδα Παπακωνσταντίνου, 2004
Αποστολία Παπαδαμάκη, 2004

Contributors

Ακύλλας Καραζήσης, Αποστολία Παπαδαμάκη, Λήδα Παπακωνσταντίνου, Αστικό Κενό

Επιμέλεια:

Μαρία-Θάλεια Καρρά & Σοφία Τουρνικιώτη

Συντονισμός συζήτησης:

Γιώργος Τζιρτζιλάκης

Διάρκεια:

27.05.2004

Διεύθυνση:

Αγίου Αντρέου 6 (ταράτσα)

Η locus athens διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με θέμα τις performance / δράσεις και πως ενεργοποιούνται μέσα από το σύγχρονο θέατρο, το χορό, τις εικαστικές τέχνες και την αρχιτεκτονική. Το καθημερινό και το πραγματικό σώμα ως τόπος συνάντησης των τεχνών.

Καλεσμένοι ομιλητές θα είναι ο ηθοποιός Ακύλλας Καραζήσης, η χορογράφος Αποστολία Παπαδαμάκη, η εικαστική καλλιτέχνης Λήδα Παπακωνσταντίνου και η αρχιτεκτονική ομάδα Αστικό Κενό. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Γιώργος Τζιρτζιλάκης.
Η συζήτηση θέλει να συστήσει ένα διάλογο γύρω από τα αλληλένδετα στοιχεία όλων αυτών των μορφών έκφρασης που αντλούν από προσωπικά βιώματα, από ακτιβιστική / παρεμβατική πρόθεση, από διαχωρισμούς του φύλλου ή από θεωρητικό στοχασμό. Θα τεθούν ερωτήματα σε σχέση με μια δυνατότητα έκφρασης που διευρύνει τα αντιληπτικά και κιναισθητικά όρια του σώματος, καθώς και τα όρια ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοινό. Σκοπός της εκδήλωσης και των ομιλητών είναι να ακολουθήσει μια ανοιχτή συζήτηση με την συμβολή των παρευρισκομένων.

Το σώμα ως ένα όχημα πολιτικό τα τελευταία χρόνια αποκτά έντονη κοινωνική υπόσταση, δρα και ανατρέπει τα όρια αλλά και τις αξίες της κοινής λογικής. Οι περισσότερες δράσεις σύγχρονων δημιουργών χρησιμοποιούν ως αφετηρία ένα πλαίσιο, που στην συνέχεια υπερβαίνουν, θέτοντας σε νέα τροχιά έκφρασης τη σωματικότητα και τη σκέψη. Στις δράσεις τους συνυπάρχουν και συνδιαλέγονται το σώμα με τον χρόνο, τον υλικό ή άυλο χώρο και το κοινό.