Αιγάλεω Σίτυ Έκδοση

Publications

1

7

Αιγάλεω Σίτυ έκδοση, φωτό Βασιλική-Μαρία Πλαβού
Αιγάλεω Σίτυ έκδοση, φωτό Βασιλική-Μαρία Πλαβού
Αιγάλεω Σίτυ έκδοση, φωτό Βασιλική-Μαρία Πλαβού
Αιγάλεω Σίτυ έκδοση, φωτό Βασιλική-Μαρία Πλαβού
Αιγάλεω Σίτυ έκδοση, φωτό Βασιλική-Μαρία Πλαβού
Αιγάλεω Σίτυ έκδοση, φωτό Βασιλική-Μαρία Πλαβού
Αιγάλεω Σίτυ έκδοση, φωτό Βασιλική-Μαρία Πλαβού

Επιμέλεια έκδοσης:

Μαρία-Θάλεια Καρρά & Όλγα Χατζηδάκη

Σχεδιασμός έκδοσης:

Βασιλική-Μαρία Πλαβού

Ημερομηνία έκδοσης:

2016

Μια έκδοση αφιερωμένη στο δίχρονο πρόγραμμα Αιγάλεω Σίτυ, με καταγραφές, σχέσια, σκέψεις απο αρχιτέκτονες, αρχαιολόγους, κοινοτητες της περιοχής, για την ιστορία καιντο παρών του Αιγάλεο.

Sponsored by: